Uporabna dozvola

Stupite s nama u kontakt

Po završetku radova izvoditelj predaje naručitelju svu atestnu dokumentaciju za ugrađene materijale, izjavu izvoditelja o izvedenim radovimai načinu korištenja te održavanju građevine.

Nadzorni inženjer podnosi naručitelju izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima.

Naručitelj navedenu dokumentaciju koristi prilikom ishođenja uporabne dozvole.