Sva ugrađena oprema i materijal posjeduju izjavu o sukladnosti, kojom nadležna tijela potvrđuju da je na istim provedena kontrola kvalitete i svojstava koje moraju zadovoljavati.