Za ugovorene kuće preko 100m² neto korisne površine do 1.9.2015. kupac dobija na poklon solarni set za pripremu potrošne tople vode na krovu objekta te spajanja istog na sistem za sanitarnu toplu vodu u kući.